Obrázek novinky
26. 10. 2022

Druhy sběratelských kartiček

Sběratelství od prvního "boom-u" v 90. letech prošlo velkou obměnou. Segment sběratelství roste raketovým tempem a v dnešní době mohou sběratelé narazit na nejrůznější druhy karet. V tomto přehledu se zaměříme na základní rozdělení typů sportovních sběratelských karet.
Foto autora

SportZoo

Známe desítky variací sběratelských kartiček. Než si posvítíme na konkrétní typy kartiček, je dobré se seznámit se základními pojmy, se kterými se ve sběratelství můžete setkat nejčastěji:

 

a) Kolekce/série - výrobci sběratelských kartiček tvoří jednotlivé kolekce (nebo série), ve kterých se věnují konkrétní lize (většinou jsou kolekce dělené podle sezón), týmu/reprezentaci nebo specifické skupině hráčů/sportovců.

 

b) set - součástí kolekce jsou tzv. . sety. Jedná se většinou o tematické, vizuálně od sebe oddělené druhy kartiček, které tvoří jeden set. Může to být například. set brankářů, set nováčků, set veteránů, případně jakákoli jiná tématika, resp. propojení hráčů vybraných do setu (kapitáni, rivalové, legendy, možnosti jsou prakticky neomezené).

 

c) lot - s tímto termínem se můžete setkat především v rámci inzerátů na prodej či výměnu kartiček. Velmi zjednodušené, lot kartiček znamená vyšší počet karet, které mají většinou něco společného (např. lot kartiček Mariána Gáboríka, lot kartiček HC Košice). Ty mohou, ale nemusí, pocházet ze stejné kolekce či setu.

Základní rozdělení druhů kartiček

Karty můžeme v rámci základního rozpoznávání rozdělit do 5 kategorií.

Na úvod si vysvětlíme jednotlivé pojmy, se kterými se můžete setkat nejčastěji. Pomůžeme si při tom zažitými anglickými výrazy, které se časem staly globálními.

Základní karty

Základní kartičky, nazývané také base karty. Dá se říci, že se jedná o nejběžnější kartičky, které jsou v každé kolekci vyrobeny ve velkém nákladu a jsou do balíčků vkládány s nejvyšším poměrem vkládání. Obsahují většinou minimum nadstandardních prvků.
*Při tomto prvním typu se krátce pozastavíme a vrátíme se o pár odstavců zpět - k termínu “set”. Všechny base, resp. základní karty kolekce tvoří set, v tomto případě „base set“.

01base_karticka.jpg

Inzerty

Inzertní kartičky - Inzerty mají daný poměr vkládání do balíčků. Poměr je určen jejich nákladům a velikostí konkrétního inzertního setu. Inzertní sety mají na rozdíl od těch základních své vlastní pojmenování, odlišný design, obsahují nižší počet karet a zároveň mají vlastní číslování (pozor, nikoli limitaci, ale číslování karty, které se obvykle objevuje na jednom z horních rohů kartiček).

03 karticka_inzert.jpg

Paralelky

Paralelní kartičky - Tzv. paralelka se vizuálně velmi podobá její základní verzi. Odlišuje ji ovšem barevné provedení či vyražený limit na přední nebo zadní straně kartičky. Paralelní karty jsou vzácnější a zároveň vkládané v nižším poměru než základní verze.

02 paralelna_karticka.jpg

Podpisovky

Podpisové kartičky - jak už to z názvu vyplývá, jde o kartičky, které obsahují podpis hráče. Samozřejmě (není-li výrobcem uvedeno jinak), jedná se vždy o originální podpis sportovce.

 

Podpisovky (často se můžete setkat is označením „auto“ karta) můžeme rozdělit do 3 variant:

 

a) hard signed kartičky - jedná se o karty, které podepisují hráči přímo na kartičku. Mezi podpisovými kartami jsou nejvzácnější

04 Hard_signed-podpisana_karticka.jpg

 

b) sticker/label kartičky - hráč podepíše archy s malými nálepkami, které se dodatečně lepí na kartičku. Hráč tuto kartu nikdy neměl ve svých rukou, i proto je mezi sběrateli považována oproti hardsigned za kartičku s nižší hodnotou. Podpis hráče je však iv tomto případě originální.

 

c) hobby podpisové kartičky - kartičky různých druhů (base, inzerty, paralelky), které si fanoušci nechávají podepsat osobně od hráče. Vzhledem k tomu, že originálnost podpisu garantuje jen samotný držitel karty, tato karta se (sběratelskou i finanční) hodnotou nedokáže rovnat oficiální kartičky a má spíše vzpomínkovou hodnotu pro samotného držitele karty.

Memorabilia

Memorabilia kartičky - jde o karty s kouskem hraného materiálu (není-li uvedeno jinak) z části výstroje. U tohoto typu kartiček se můžete setkat také s označením Relic. Nejčastější součástí kartiček jsou kousky dresu (jersey karty a patch karty), hokejky (stick karty), puku (puck), míče (ball), kopačky (boot), sítí z branek (net) nebo různých dalších materiálech. Tyto kartičky bývají obvykle limitovány a mohou obsahovat i podpis hráče (jak již díky tomuto článku víte, ten může být hard signed – podpis přímo na kartě nebo sticker/label – nálepka s podpisem nalepená na kartičku).  

05 memorabilia_karticka.jpg

 

Existuje ještě několik dalších, specifických druhů či označení kartiček, které si společně rozebereme v dalších článcích.

Foto autora

SportZoo

Oficiální výrobce kartiček

company logocompany logocompany logocompany logocompany logocompany logocompany logocompany logocompany logocompany logo